Contact us

Company headquarters

Vis Plantis sp. z o.o.
ul. Krakowska 87a
32-050 Skawina
Polska

Company details

Vis Plantis sp. z o.o.
ul. Krakowska 87a
32-050 Skawina
REGON: 121591065
NIP: 6762444537

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0001058575
Kapitał zakładowy: 400.000 PLN


Bank accounts

Bank account PLN:
37 1540 1115 2111 9149 6113 0001

Bank account EUR:
PL80 1540 1115 2111 9149 6113 0003

Bank account USD:
PL80 1540 1115 2111 9149 6113 0005

CUSTOMER SERVICE

Shop Online

Marketing

BOK Wholesale / Business Orders

Accountancy

CONTACT OUR SALES REPRESENTATIVE

CONTACT OUR SALES REPRESENTATIVE

Patrycja Pilch

LESSER POLAND VOIVODESHIP

Edyta Janczyńska

WESTPOMERANIA VOIVODESHIP

Edyta Janczyńska

LUBUSZ VOIVODESHIP

Marcin Kołecki

GREATER-POLAND VOIVODESHIP

Marcin Kołecki

LOWER SILESIAN VOIVODESHIP

Robert Gosiewski

SILESIAN VOIVODESHIP

Robert Gosiewski

OPOLE VOIVODESHIP

Karol Skomski

WARMIAN-MASURIAN VOIVODESHIP

Karol Skomski

POMERANIA VOIVODESHIP

Karol Skomski

PODLASKIE VOIVODESHIP

Paweł Mrozek

LUBLIN VOIVODESHIP

Paweł Mrozek

ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP

Elżbieta Moskal

ŁÓDŹ VOIVODESHIP

Elżbieta Moskal

KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP

Klaudia Tomaszyk

MASOVIA VOIVODESHIP

Maciej Nizioł

SUBCARPATIAN VOIVODESHIP